vị trí của bạn Home livescor bola

Bundesliga từ chối tham gia vào Chao châu Âu?

Bundesliga từ chối tham gia vào Chao châu Âu?Nổi tiếng: Bayern Rypzh hoặc tham gia [Livescore Euro 2021]: Thể thao được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Theo Kế hoạch Super League châu Âu, nên có 15 câu lạc bộ bắt đầu.Chỉ có 12 sinh viên đầu tiên

livescore euro 2021

Bundesliga từ chối tham gia Chao châu Âu ? Nổi tiếng: Bayernitzi hoặc tham gia một vài ngày sau đó livescore euro 2021

Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4:

Theo kế hoạch SuBBC tiết lộ rằng nhóm Bundesliga đã không tham gia vào Chao châu Âu vì nguyên tắc “50+1”.

Nguyên tắc 50+1 là gì? Nói chung, nghĩa là, quyền biểu quyết của các nhà tài trợ trong nhóm Bundesliga chỉ có thể đạt 49%và ý kiến ​​của người hâm mộ chiếm đa số. Bởi vì hầu hết các thành viên đã bỏ

Phá

Ngoài ra còn có 3 địa điểm Câu lạc bộ Chao Start châu Âu, nó sẽ thuộc về ba câu lạc bộ nội thất nào? Schella chỉ ra rằng ba nơi này có khả năng thuộc về Bayern, Lei Liệu Bayern và Ry

Đọc đọc tiế

livescore euro 2021 Bundesliga từ chối tham gia Chao châu Âu ? Nổi tiếng: Bayernitzi hoặc tham gia một vài ngày sau đó

Bài viết này đến từ mạng,Không đại diện cho vị trí của futsal việt nam,Vui lòng ghi rõ nguồn:https://www.skidmarquesltd.com/465/bundesliga-tu-choi-tham-gia-vao-chao-chau-au/