Cafe của bầu Đức, bầu Hải tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Cafe của bầu Đức, bầu Hải tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Kể từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với những diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn những