V.League 2021 dùng bóng mang tên một loại rắn hổ mang, các thủ môn phải dè chừng

V.League 2021 dùng bóng mang tên một loại rắn hổ mang, các thủ môn phải dè chừng

Trái bóng V.League 2021 vẫn do công ty Động lực sản xuất. Theo Ban tổ chức giải, trái bóng Cobra thể