Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi

Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi

Bây giờ mới là đầu tháng 5 và thông thường, đây không phải quãng thời gian thích hợp để nhắc tới Quả