Hà Nội FC thay thế chủ tịch CLB ngay giữa mùa giải 2019

Hà Nội FC thay thế chủ tịch CLB ngay giữa mùa giải 2019

Ông Nguyễn Trọng Chiến sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hà Nội FC kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần th