gap chu

gap chu

Gặp chủ nh, bng bn Việt Nam c thể ‘vượt kh’?【gap chu】:Xuất sắc vượt Ibrahim – Muhamad của Malaysia v