Gặp sự cố, ĐT Italia bất ngờ đóng cửa đại bản doanh

Gặp sự cố, ĐT Italia bất ngờ đóng cửa đại bản doanh

Mới đây nơi tập của ĐT Italia đã bất ngờ đóng cửa bởi một sự cố liên quan đến dịch bệnh, điều này ản