hai sẽ

hai sẽ

Phóng viên người Anh: Quang Hải sẽ tới Nhật Bản vào năm sau【hai sẽ】:​Phóng viên người AnhBill George