HLV Vieira 'tung cước' vào fan Everton

HLV Vieira 'tung cước' vào fan Everton

HLV Patrick Vieira của Crystal Palace được bắt gặp đã xô xát với một vài