Premier League-B sai lệch.

Sự sai lệch của Premier League-B.Mục tiêu của Harbin của Manchester United 0-1 Crystal Palace cuối cùng đã xếp thứ 6 [Jadwal Bola Hari Ini ngày 13 tháng 11 năm 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2300 tháng 5 (