Quang Hải vẫn mặc áo số 19 ở châu Âu, lộ diện 2 điểm đến đáng chú ý

Quang Hải vẫn mặc áo số 19 ở châu Âu, lộ diện 2 điểm đến đáng chú ý

Việc Quang Hải vẫn mặc áo số 19 ở châu Âu đã khiến 2 CLB được quan t&acirc