Tiền đạo Real Madrid có thể ngồi tù sáu tháng

Tiền đạo Real Madrid có thể ngồi tù sáu tháng

“Theo luật pháp, Tòa án là nơi phán xét các lời buộc tội do công tố viên đưa ra”, đài RTS của Serbia