mục đích chính của thiên hoàng

mục đích chính của thiên hoàng

Khi lương khng phải l mục đch chnh【mục đích chính của thiên hoàng】:Nếu không có các khoản thưởng của