Ngày 8/3 xa người thân của tuyển thủ nữ Việt Nam

Ngày 8/3 xa người thân của tuyển thủ nữ Việt Nam

“Ngày 8/3 thì chúng tôi vẫn phải tập luyện. Có điều ngày này sẽ được nhận thêm những lời chúc của mọ