Lần đầu xuất hiện “Long tranh, Phượng đấu” cho vị trí vua săn bàn V.League

Lần đầu xuất hiện “Long tranh, Phượng đấu” cho vị trí vua săn bàn V.League

Thể thức thi đấu mới khiến cuộc đua vào top 8 trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Một số đội đang đua