Quang Hải rút ra bài học gì từ những cầu thủ Việt xuất ngoại Châu Âu?

Quang Hải rút ra bài học gì từ những cầu thủ Việt xuất ngoại Châu Âu?

Việc Quang Hải gia nhập một đội bóng ở Áo giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo nhiều nguồn tin, tiề