Nếu Ronaldo rời Man United sẽ khiến "Quỷ đỏ" dậm chân tại chỗ?

Nếu Ronaldo rời Man United sẽ khiến "Quỷ đỏ" dậm chân tại chỗ?

Đêm thứ Hai, câu chuyện chuyển nhượng Hè này của Man United có thể so sánh với hình ảnh dậm chân tại