Sân Mỹ Đình lắp ghế gần xong, VAR có mặt ở Việt Nam chờ đội Trung Quốc

Sân Mỹ Đình lắp ghế gần xong, VAR có mặt ở Việt Nam chờ đội Trung Quốc

Theo ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, các hạng mục phục vụ trận đấu