HLV Park Hang-seo đến Bình Định theo dõi Cúp Hoàng đế Quang Trung

HLV Park Hang-seo đến Bình Định theo dõi Cúp Hoàng đế Quang Trung

Một thành viên ban tổ chức cho biết, ông Park Hang-seo sẽ đến Bình Định vào sáng 7.1. Chiều cùng ngà