Tham quan các địa điểm thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

Tham quan các địa điểm thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

1. Rowing:Bộ môn rowing sẽ được tổ chức tại khu thể thao Sea Forest Waterway, nằm giữa vịnh Tokyo. Đ