Mùng 3 Tết thầy: Tâm sự của cô hiệu trưởng 15 năm dạy văn hóa cho những VĐV chuyên nghiệp luôn sẵn tính hiếu thắng

Mùng 3 Tết thầy: Tâm sự của cô hiệu trưởng 15 năm dạy văn hóa cho những VĐV chuyên nghiệp luôn sẵn tính hiếu thắng

Tuổi nghề của vận động viên thể thao thường chỉ ỡ ngưỡng 30, và luôn có nguy cơ phải đứt gánh giữa c