Công Phượng – Viên Minh chuẩn bị đón con đầu lòng

Công Phượng – Viên Minh chuẩn bị đón con đầu lòng

Viên Minh dự sinh bé trai trong tháng này. Cô cùng Công Phượng làm đám cưới vào giữa tháng 11/2020.T