Khai mạc VSC-S1: HLV Hồng Sơn khởi đầu không thuận lợi

Khai mạc VSC-S1: HLV Hồng Sơn khởi đầu không thuận lợi

VSC-S1 đã chính thức khởi tranh chiều 25/1 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Ở lần đầu tiên tổ chức